Тръжна документация по процеду...

Mar 23, 2015 от

Протокол комисия Тръжна документация по процедура за...

Прочети повече

Доставка на газьол за отоплени...

Feb 22, 2015 от

Решение за откриване на обществена поръчка Номер: 28 от 21.01.2015 г. чл. 3, ал. 1...

Прочети повече

Доставка и монтаж на училищно ...

Feb 22, 2015 от

Публична покана за доставка и монтаж на училищно оборудване и...

Прочети повече

Доставка на компютърна техника...

Feb 22, 2015 от

Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с...

Прочети повече

Вътрешни правила за възлагане ...

Feb 22, 2015 от

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени...

Прочети повече