22 април – Ден на Земята...

Apr 24, 2015 от

     На 22 април 2015 година в СОУ „Христо Ботев” – с. Баните се проведе...

Прочети повече

Подобряване на качеството на о...

Nov 7, 2014 от

   Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Прочети повече

Спортни игри

Nov 3, 2013 от

     Днес, 31.10.2013 година, в ПИГ по проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване...

Прочети повече