Прием за учебната 2017/2018 г.

Dec 1, 2017 by

През учебната 2017/2018 година СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян ще осъществи прием на ученици в паралелки, както следва:

 • След завършен VІІ клас:
  • Една профилирана паралелка в VІІІ клас с профил „Икономическо развитие“ – 26 ученици, със срок на обучение – 5 години в дневна форма.
  • Профилиращи предмети:

–       География и икономика – първи профилиращ предмет

–       Английски език – втори профилиращ предмет

–       Биология и здравно образование – трети профилиращ предмет

–       Химия и опазване на околната среда – четвърти профилиращ предмет

 • Приемът на документите ще се извърши в СУ “Христо Ботев“, което е определено за училище-гнездо, или електронно на сайта https://priem.mon.bg с предоставения код за достъп от служебната бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VІІ клас, която се предоставя на ученика от училището, в което е завършил основно образование.
 • Срокове за кандидатстване:

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 година:

–       Първи етап: 16.06.2017 г. – 22.06.2017 г.

–       Трети етап: 11.07.2017 г. – 13.07.2017 г.

 

Обявяване на списъци с приети ученици:

–       Първи етап: до 27.06.2017 г.

–       Втори етап: до 04.07.2017 г.

–       Трети етап: до 17.07.2017 г.

 

Записване на приети ученици:

–    за първи етап: от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г.

–    за втори етап: от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.

–    за трети етап:  от 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г.

 

Попълване на незаети места след ІІІ етап на класиране: до 04.09.2017 г.

 • При записване в СУ „Христо Ботев“ – с. Баните ученикът представя следните документи:
 1. Заявление за прием – по образец от училището.
 2. Свидетелство за основно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /копие/.
 4. Лична карта на ученика /копие/, ако притежава.

 

 • След завършен VІІІ клас:
  • Една непрофилирана паралелка в ІХ клас – 26 ученици, със срок на обучение – 5 години в дневна форма.
  • Прием по документи с балообразуващи предмети: БЕЛ, математика, география и икономика;
  • Срокове за кандидатстване:

Подаване на документи:

–       Първи етап: 03.07.2017 г. – 21.07.2017 г.

–       Втори етап: 11.07.2017 г.

–       Трети етап: 19.07.2017 г.

 

Обявяване на списъци с приети ученици:

–       Първи етап: до 06.07.2017 г.

–       Втори етап: до 13.07.2017 г.

–       Трети етап: до 20.07.2017 г.

 

Записване на приети ученици:

–    за първи етап: 07.07.2017 г.

–    за втори етап: 14.07.2017 г.

–    за трети етап:  21.07.2017 г.

 

Попълване на незаети места след ІІІ етап на класиране: до 04.09.2017 г.

 • При записване в СУ „Христо Ботев“ – с. Баните ученикът представя следните документи:
 1. Заявление за прием – по образец от училището.
  1. Свидетелство за основно образование – оригинал.
  2. Удостоверение за раждане /копие/.
  3. Лична карта на ученика /копие/, ако притежава.

 

Подобни публикации

Етикети

Сподели