Прием за учебната 2018-2019г.

Nov 6, 2019 by

През учебната 2018/2019 година СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян ще осъществи прием на ученици в паралелки, както следва:

 

 • След завършен VІІ клас:
  • една паралелка – за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език  по специалност код 7260101 „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, по професия код 726010 „Изпълнител на термални процедури“; професионално направление код 726 „Терапия и рехабилитация“ с 5-годишен срок на обучение, дневна форма на обучение – 26 ученици;
 • Приемът на документите ще се извърши в СУ “Христо Ботев“, което е определено за училище-гнездо, или електронно на сайта https://priem.mon.bg с предоставения код за достъп от служебната бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VІІ клас, която се предоставя на ученика от училището, в което е завършил основно образование.

 

 • График на дейностите по приемане на ученици и срокове за кандидатстване:
  • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 година сред завършено основно образование:

–       20.06.2018 г. – 26.06.2018 г.

 

 • Обявяване на списъци с приети ученици:

–       Първи етап: до 03.07.2018 г.

–       Втори етап: до 12.07.2018 г.

–       Трети етап: до 26.07.2018 г.

 

 • Записване на приети ученици:

–    за първи етап: от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.

–    за втори етап: от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г.

–    за трети етап:  от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г.

 

 • Попълване на незаети места след ІІІ етап на класиране: до 11.09.2018 г.

 

 • При записване в СУ „Христо Ботев“ – с. Баните ученикът представя следните документи:

 

 1. Заявление за прием – по образец от училището.
 2. Свидетелство за основно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /копие/.
 4. Лична карта на ученика /копие/, ако притежава.

 

Подобни публикации

Етикети

Сподели