Прием за учебната 2019-2020г.

Nov 6, 2019 by

През учебната 2019/2020 година СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян ще осъществи прием на ученици в паралелки, както следва:

 

 • След завършен VІІ клас:
  • една паралелка – за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език  по специалност код 7260101 „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, по професия код 726010 „Изпълнител на термални процедури“; професионално направление код 726 „Терапия и рехабилитация“ с 5-годишен срок на обучение, дневна форма на обучение – 26 ученици;
 • Приемът на документите ще се извърши в СУ “Христо Ботев“, което е определено за училище-гнездо, или електронно на сайта https://priem.mon.bg с предоставения код за достъп от служебната бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VІІ клас, която се предоставя на ученика от училището, в което е завършил основно образование.

 

 • График на дейностите по приемане на ученици и срокове за кандидатстване:
  • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 година сред завършено основно образование:

–       03.07.2018 г. – 05.07.2019 г.

Забележка: Необходимо е да се представи карта за предварителен медицински преглед от личния лекар на ученика.

 

 • Обявяване на списъци с приети ученици:

–       Първи етап: до 11.07.2019 г. вкл.

–       Втори етап: до 18.07.2019 г. вкл.

–       Трети етап: до 01.08.2019 г. вкл.

 

 • Записване на приети ученици:

–    за първи етап: до 16.07.2019 г. вкл.

–    за втори етап: до 22.07.2019 г. вкл.

–    за трети етап:  31.07.2018 г. вкл.

 

 • Попълване на незаети места след ІІІ етап на класиране: до 10.09.2019 г. вкл.

 

 • При записване в СУ „Христо Ботев“ – с. Баните ученикът представя следните документи:

 

 1. Заявление за прием – по образец от училището.
 2. Свидетелство за основно образование – оригинал.
 3. Удостоверение за раждане /копие/.
 4. Лична карта на ученика /копие/, ако притежава.
 5. Карта за предварителен медицински преглед от личния лекар

Подобни публикации

Етикети

Сподели