Успех на четвъртокласниците от СУ “Христо Ботев” с. Баните на НВО 2022 година!

Jun 8, 2022 by

     Учениците от ІV клас при СУ “Христо Ботев” с. Баните постигнаха много добри и отлични резултати на изпитите НВО по български език и литература и математика, проведени през м. май 2022 година.
     Средният брой точки по БЕЛ е 77,78 от 9 явили се ученици. Резултатът и по-висок от средния за страната със 7,32 точки.
     Средният брой точки по математика е 92,75 и е с 35,42 точки по-висок от средния резултата за страната. Спрямо средния резултат за област Смолян успехът на нашите четвъртокласници е с 25,75 точки над него. Един ученик е постигнал максимума от 100 точки. На този изпит се явиха 8 ученици.
Поздравявяме всички четвъртокласници и техните учители – госпожа Юлияна Кехайова и госпожа Илза Сурчева!
 

Подобни публикации

Етикети

Сподели