Прием за учебната 2013/2014г.

Oct 30, 2013 by

     През учебната 2013/2014 година СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян ще осъществи прием на една непрофилирана паралелка в ІХ клас – 18 ученици, със срок на обучение – 4 години в дневна форма.

     Приемът ще се извърши по документи.

     Необходими документи:

    1. Заявление за кандидатстване от родителя  – по образец от училището.
    2. Свидетелство за основно образование.
    3. Удостоверение за раждане /копие/.
    4. Лична карта на ученика /копие/, ако притежава

     Подаване на документи:

–          първи етап – 01.07. – 05.07. 2011 г

–          втори етап –  11.07.  – 12 .07. 2011 г.

–          трети етап – 19.07. –  20 .07. 2011 г.

      Балообразуващи предмети:

–          Български език и литература;

–          Математика;

–          География и икономика

Подобни публикации

Етикети

Сподели