Ново оборудване по проект BG051РО001-3.1.06

Jan 25, 2014 by

Ново оборудване по проект BG051РО001-3.1.06

     Акция за оборудване на помещенията за организиран отдих и спорт и занимания по интереси на 10.01.2014 година обявиха възпитателите в ПИГ на СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, работещи по проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

     На призива се отзоваха много родители на ученици, които посещават следобедни занимания. С нови чинове и мебели бяха оборудвани класните стаи на ІІІ и ІV ПИГ по проекта. Помещенията за организиран отдих и спорт и занимания по интереси бяха обогатени с много учебни и спортни пособия, които допринасят за качествен образователно-възпитателен процес на целодневната организация.

     Първите занимания по интереси в новите помещения бяха посрещнати с много овации от учениците, които се отдадоха на любими дейности – рисуване, образователни игри, подреждане на пъзели, моделиране и пр.

no images were found

 

no images were found

Подобни публикации

Етикети

Сподели