По стъпките на народните будители – екскурзия до град Златоград

Nov 7, 2014 by

По стъпките на народните будители – екскурзия до град Златоград

     На 31. 10. 2014 година с учениците от 1 до 5 клас и с техните класни ръководители  и възпитатели по проект BG 051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОПРЧР и с участието на екипа по проект BG 051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ по ОПРЧР се проведе еднодневна екскурзия до Златоград. Учениците посетиха интересни места, които ще оставят траен отпечатък в детското им съзнание. В Златоград бе посетено класното килийно училище, където децата  се запознаха  отблизо с възрожденския начин на преподаване, видяха интересни експонати – писане върху пясък, писане с перо и мастило, стар дневник и бележник от Възраждането. Беше посетено и село Старцево, учениците се снимаха пред паметника на Дельо Войвода.

     Бяха посетени и други интересни обекти –   екскурзиантите останаха с добро  впечатление  и от посещението в щраусовата ферма. Там им беше обяснено подробно как живеят щраусите, на всяко дете бе подарено щраусово перо.

     Интересен момент за учениците беше и играта в златоградския парк – там учениците играха на воля заедно с техните учители и възпитатели.

     Децата се прибраха  развълнувани и весели, събрали в себе си добри спомени и приятни емоции.

Подобни публикации

Етикети

Сподели