Доставка на компютърна техника по НП “ИКТ в училище”

Feb 22, 2015 by

 

 

  • Настоящата публична покана e публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код: 9035455

 

Подобни публикации

Етикети

Сподели