Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Feb 22, 2015 by

  • Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в СОУ “Христо Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян

              – Утвърдени със заповед №4238-206 от 29.10.2014 година, тук: Вътрешни правила  

 

  • Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в СОУ “Христо Ботев” – село Баните, община Баните, област Смолян

              – Утвърдени със заповед №4238-206 ОТ 29.10.2014 година, тук: Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Подобни публикации

Етикети

Сподели