Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“

Feb 22, 2015 by

  • Публична покана за доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян” ТУК!

 

  •  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане по Национална програма “Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за 2014 г. за СОУ ”Христо Ботев“ – село Баните, община Баните, област Смолян” ТУК! 

 

Подобни публикации

Етикети

Сподели