СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

Nov 12, 2015 by

СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

     За четвърта поредна година СОУ „Христо Ботев“ е бенефициент по схемата „Училищен плод“ за предоставяне на плодове и зеленчуци на ученици от І до ІV клас, финансирана от Държавен фонд „Земеделие“.
     В проекта през 2015/2016 година са включени 69 ученици от начален курс.
     Два пъти седмично по график се предоставят плодове и зеленчуци на целевата група от ученици, като доставките са 40 на брой за една учебна година.
     Ежемесечно се организират за учениците съпътващи педагогически мерки като:

  • провеждане на занимания, свързани с плодовете и зеленчуците под формата на игрови ситуации;
  • посещения на земеделски стопанства;
  • тематични дни, посветени на ползата от плодовете и зеленчуците;
  • занимателни игри;
  • викторини и други.

     Изпълнител на доставките е фирма ЕТ „СТИЕРА“ – Венцислав Събев, която осигурява винаги пресни плодове и зеленчуци.
   Предстои през настоящата година да бъде стартирана нова мярка от Държавен фонд „Земеделие“ – „Училищно мляко“. По тази програма на учениците отново безплатно ще се предоставят мляко и млечни продукти.

 

Подобни публикации

Етикети

Сподели