Прием за учебната 2015/2016г.

Mar 22, 2017 by

През учебната 2015/2016 година СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян ще осъществи прием на една непрофилирана паралелка в ІХ клас – 18 ученици, със срок на обучение – 4 години в дневна форма.

     Приемът ще се извърши по документи.

     Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване от родителя  – по образец от училището.
  2. Свидетелство за основно образование.
  3. Удостоверение за раждане /копие/.
  4. Лична карта на ученика /копие/, ако притежава.

     Подаване на документи:

–          първи етап – 02.07. – 06.07. 2015 г

–          втори етап – 10.07.2015 г.

–          трети етап – 20.07.2015 г.

Записване на приети ученици:

–         за първи етап на 08.07. 2015 г

–         за втори етап на 15 .07. 2015 г.

–         за трети етап на 22.07. 2015 г.

      Балообразуващи предмети:

–          Български език и литература;

–          Математика;

–          География и икономика

Подобни публикации

Етикети

Сподели