Самостоятелна форма на обучение

Информация за самостоятелна форма на обучение 2019-2020 г.

Заявление за обучение в самостоятелна форма на ученик

Заявление за явяване на изпити на ученик в самостоятелна форма на обучение