Класове

 

   През учебната 2019/2020 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 145 ученици, разпределени, както следва: 

 

І клас – 8 ученици;

 

 ІІ клас – 11 ученици;

 

ІII клас – 15 ученици;

 

 V клас – 18 ученици;

 

 VІ клас – 7 ученици;

 

 VІІ клас – 18 ученици;

 

 VІІІ клас – 19 ученици;

 

ІХ клас – 14 ученици;

 

 Х клас – 14 ученици;

 

 ХІ клас – 13 ученици;

 

 ХІІ клас – 8 ученици;

 

 През учебната 2017/2018 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 167 ученици, разпределени, както следва: 

 

І клас – 17 ученици;

 

 ІІІ клас – 18 ученици;

 

ІV клас – 8 ученици;

 

 V клас – 18 ученици;

 

 VІ клас – 21 ученици;

 

 VІІ клас – 12 ученици;

 

 VІІІ клас – 14 ученици;

 

ІХ клас – 13 ученици;

 

 Х клас – 8 ученици;

 

 ХІ клас – 14 ученици;

 

 ХІІ клас – 24 ученици;

 

 

  

През учебната 2016/2017 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 164 ученици, разпределени, както следва: 

 ІІ клас – 18 ученици;

ІІІ клас – 9 ученици;

 ІV клас – 19 ученици;

 V клас – 20 ученици;

 VІ клас – 13 ученици;

 VІІ клас – 13 ученици;

 VІІІ клас – 15 ученици;

ІХ клас – 8 ученици;

 Х клас – 14 ученици;

 ХІ клас – 24 ученици;

 ХІІ клас – 11 ученици;

 През учебната 2015/2016 година в СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 188 ученици, разпределени, както следва:

 І клас – 17 ученици;

ІІ клас – 9 ученици;

 ІІІ клас – 20 ученици;

 ІV клас – 22 ученици;

 V клас – 14 ученици;

 VІ клас – 13 ученици;

 VІІ клас – 17 ученици;

 VІІІ клас – 10 ученици;

ІХ клас – 13 ученици;

 Х клас – 25 ученици;

 ХІ клас – 11 ученици;

 ХІІ клас – 17 ученици;

     През учебната 2014/2015 година в СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 202 ученици, разпределени, както следва:

 І клас – 9 ученици;

 ІІ клас – 21 ученици;

 ІІІ клас – 22 ученици;

 ІV клас – 15 ученици;

 V клас – 16 ученици;

 VІ клас – 17 ученици;

 VІІ клас – 12 ученици;

VІІІ клас – 13 ученици;

 ІХ-а клас – 13 ученици;

 ІХ-б клас – 15 ученици;

 Х клас – 12 ученици;

 ХІ клас – 17 ученици;

ХІІ клас – 20 ученици;

         Класове през учебната 2013/2014 година