Класове

През учебната 2023/2024 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 123 ученици, разпределени, както следва:

І клас – 9 ученици;

ІІ клас – 6 ученици;

ІІІ клас – 6 ученици;

ІV клас – 7 ученици;

V клас – 9 ученици;

VІ клас – 10 ученици;

VІІ клас – 15 ученици;

ІХ клас – 17 ученици;

Х клас – 11 ученици;

ХІ клас – 14 ученици;

ХІІ клас – 19 ученици;

 

През учебната 2022/2023 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 128 ученици, разпределени, както следва:

І клас – 6 ученици;

ІІ клас – 5 ученици;

 ІІІ клас – 7 ученици;

ІV клас – 9 ученици;

 V клас – 10 ученици;

 VІ клас – 16 ученици;

 VІІІ клас – 18 ученици;

ІХ клас – 10 ученици;

Х клас – 14 ученици;

 ХІ клас – 19 ученици;

 ХІІ клас – 14 ученици;

През учебната 2021/2022 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 135 ученици, разпределени, както следва:

І клас – 5 ученици;

ІІ клас – 7 ученици;

 ІІІ клас – 8 ученици;

ІV клас – 10 ученици;

 V клас – 15 ученици;

 VІІ клас – 18 ученици;

 VІІІ клас – 10 ученици;

ІХ клас – 15 ученици;

Х клас – 19 ученици;

 ХІ клас – 14 ученици;

 ХІІ клас – 14 ученици;

През учебната 2020/2021 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 143 ученици, разпределени, както следва:

І клас – 9 ученици;

ІІ клас – 8 ученици;

 ІІІ клас – 11 ученици;

ІV клас – 15 ученици;

 VІ клас – 18 ученици;

 VІІ клас – 6 ученици;

 VІІІ клас – 16 ученици;

ІХ клас – 19 ученици;

Х клас – 14 ученици;

 ХІ клас – 14 ученици;

 ХІІ клас – 13 ученици;

   През учебната 2019/2020 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 145 ученици, разпределени, както следва:

І клас – 8 ученици;

 ІІ клас – 11 ученици;

ІII клас – 15 ученици;

 V клас – 18 ученици;

 VІ клас – 7 ученици;

 VІІ клас – 18 ученици;

 VІІІ клас – 19 ученици;

ІХ клас – 14 ученици;

 Х клас – 14 ученици;

 ХІ клас – 13 ученици;

 ХІІ клас – 8 ученици;

През учебната 2017/2018 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 167 ученици, разпределени, както следва:

І клас – 17 ученици;

 ІІІ клас – 18 ученици;

ІV клас – 8 ученици;

 V клас – 18 ученици;

 VІ клас – 21 ученици;

 VІІ клас – 12 ученици;

 VІІІ клас – 14 ученици;

ІХ клас – 13 ученици;

 Х клас – 8 ученици;

 ХІ клас – 14 ученици;

 ХІІ клас – 24 ученици;

През учебната 2016/2017 година в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 164 ученици, разпределени, както следва:

 ІІ клас – 18 ученици;

ІІІ клас – 9 ученици;

 ІV клас – 19 ученици;

 V клас – 20 ученици;

 VІ клас – 13 ученици;

 VІІ клас – 13 ученици;

 VІІІ клас – 15 ученици;

ІХ клас – 8 ученици;

 Х клас – 14 ученици;

 ХІ клас – 24 ученици;

 ХІІ клас – 11 ученици;

 През учебната 2015/2016 година в СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 188 ученици, разпределени, както следва:

 І клас – 17 ученици;

ІІ клас – 9 ученици;

 ІІІ клас – 20 ученици;

 ІV клас – 22 ученици;

 V клас – 14 ученици;

 VІ клас – 13 ученици;

 VІІ клас – 17 ученици;

 VІІІ клас – 10 ученици;

ІХ клас – 13 ученици;

 Х клас – 25 ученици;

 ХІ клас – 11 ученици;

 ХІІ клас – 17 ученици;

     През учебната 2014/2015 година в СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 202 ученици, разпределени, както следва:

 І клас – 9 ученици;

 ІІ клас – 21 ученици;

 ІІІ клас – 22 ученици;

 ІV клас – 15 ученици;

 V клас – 16 ученици;

 VІ клас – 17 ученици;

 VІІ клас – 12 ученици;

VІІІ клас – 13 ученици;

 ІХ-а клас – 13 ученици;

 ІХ-б клас – 15 ученици;

 Х клас – 12 ученици;

 ХІ клас – 17 ученици;

ХІІ клас – 20 ученици;

         Класове през учебната 2013/2014 година