Консултации

График за консултации на педагогическите специалисти с родителите 2019-2020 година