Заповеди

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заповед за придружителите в автобусите 2019-2020

Заповеди за движение на училищните автобуси 2019-2020 г

Заповед за извършване на инструктаж на учениците 2019-2020 г.

Заповед за движение на училищните автобуси 2017-2018 г.  

Заповед за извършване на инструктаж за учебната 2017-2018 г.  

Заповед за придружителите в автобусите 2017-2018 г.

Заповед за придружители в автобусите 2016-2017 година

Заповед за движение на автобусите 2016-2017 година

Заповед за инструктаж по безопасност на учениците 2016-2017 година

Заповед за движение на автобусите 2015-2016 година

Заповед за инструктаж на умчениците 2015-2016 година

Заповед за придружители в автобусите 2015-2016 година

Движение на ученически автобус 

За придружители в автобуса 

Заповед инструктаж 

Заповед комисия за стипендии 

Заповед за комисии