Бюджет на училището

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Отчет на бюджета 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

 

Отчет на бюджета 01.01.2019 г. -31.12.2019 г.

 

Бюджет на СУ „Христо Ботев“  – село Баните за 2020 година

 

Отчет на бюджета 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

 

Отчет на бюджета 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

 

Отчет на бюджета 01.01.2019 – 30.10.2019 г.

 

Бюджет на СУ „Христо Ботев“  – село Баните за 2019 година

 

Отчет на бюджета 01.01.2017 година – 30.09.2017 гоина

 

Отчет на бюджета за м.01.2017 г. – м.06.2017 г. 

 

Отчет за първо тримесечие 01.01.2017г. – 31.03.2017г. 

 

Бюджет за 2017 година

 

Отчет за трето тримесечие 01.07.2016 г. – 30.09.2016 г.

 

Отчет за второ тримесечие 01.04.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

Отчет за първо тримесечие 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г.

 

Бюджет за 2016 година

 

Отчет за извършените разходите по параграфи на СОУ “Христо Ботев” – село Баните от 01.01.2016г. до 31.05.2016г.

 

Отчет по бюджета за І тримесечие 2016 г.

 

Отчет за извършените разходи по параграфи от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.

 

Отчет за извършените разходите по параграфи на СОУ “Христо Ботев” – село Баните от 01.01.2015г. до 30.06.2015г.

 

Отчет за извършените разходите по параграфи на СОУ “Христо Ботев” – село Баните от 01.01.2015г. до 31.01.2015г.

 

Бюджет на СОУ „Христо Ботев“  – село Баните за 2015г.

 

Отчет за извършени разходи по параграфи на СОУ “Христо Ботев” – село Баните от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

 

Отчет за извършените разходи по параграфи на СОУ „Христо Ботев“ – село Баните  от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.

 

Отчет за извършените разходи по параграфи на СОУ „Христо Ботев“  – село Баните от 01.01.2014г. до 31.03.2014г.

 

Отчет за извършените разходи по параграфи на СОУ „Христо Ботев“  – село Баните от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.

 

Бюджет на СОУ „Христо Ботев“  – село Баните за 2014г.