Педагогически персонал

Старши учител Милена Арнаудова – БЕЛ (V-ХІІ клас)

Старши учител Роза Миткова – БЕЛ (V-ХІІ клас)

Старши учител Биляна Чолакова – Английски език

Старши учител Снежана Сувариева – Математика

Старши учител Даниела Дуржева – Математика и ИТ

Старши учител Снежана Пчеларова – Информационни технологии и ФВС

Старши учител Биляна Сурчева – История и цивилизация, Философски цикъл

Старши учител Албена Огнянова – География и икономика, Технологии

Старши учител Юлия Пергелова – Биология и ЗО

Старши учител Нешка Афузова – Химия и ООС

Старши учител Красимир Башев – Физика и Астрономия, ФВС

Учител Димитър Дончев – ФВС, Предмети от професионална подготовка

Старши начален учител Анна Кавалджиева – I клас

Старши начален учител Юлияна Кехайова – ІI клас

Старши начален учител Филип Братанов – IІІ клас

Старши начален учител Надя Братанова – IV клас

Старши начален учител Илза Сурчева – английски език І клас – ІV клас

Старши ресурсен учител Невена Асенова

Психолог Ивайло Томев

Старши начален учител ЦДО Ели Кузманова – І група ЦДО (І клас и ІІІ клас)

Начален учител ЦДО Дияна Янчева – ІІ група ЦДО (ІI клас и ІV клас)

Старши учител ЦДО Таня Фотева – ІІІ група ЦДО (V клас – VІІ клас)