Педагогически персонал

Учител Милена Арнаудова – БЕЛ (V-ХІІ клас)

 

Учител Роза Миткова – БЕЛ (V-ХІІ клас)

 

Старши учител Биляна Чолакова – Английски език

 

Старши учител Снежана Сувариева – Математика

 

Старши учител Даниела Дуржева – Математика и ИТ

 

Старши учител Снежана Пчеларова – Информатика и ИТ

 

Старши учител Биляна Сурчева – История и цивилизация, Философски цикъл

 

Старши учител Албена Огнянова – География и икономика, Технологии

 

Старши учител Юлия Пергелова – Биология и ЗО

 

Старши учител Нешка Афузова – Химия и ООС

 

Старши учител Карамфил Чаушев – Физика и Астрономия, ФВС

 

Старши учител Мирчо Дончев – ФВС

 

Старши начален учител Анна Кавалджиева – I клас

 

Старши начален учител Юлияна Кехайова – IІ клас

 

Старши начален учител Филип Братанов – III клас

  

Ресурсен учител Невена Асенова

 

Психолог Ивайло Томев

 

Логопед Надя Братанова

 

Старши начален учител ЦДО Илза Сурчева – І група ЦДО (І клас и ІІ клас)

 

Старши начален учител ЦДО Ели Кузманова – ІІ група ЦДО (ІII клас)

 

Старши учител ЦДО Красимир Башев – III група ЦДО (V и VІ клас)

 

Старши учител ЦДО Таня Фотева – ІV група ЦДО (VІІ клас)