Контакти

АДРЕС:

4940

с. Баните

общ. Баните

обл. Смолян

ул. “Иван Вазов” №10

телефони:

Директор: 03025-22-66

Технически секретар: 03025-22-72

E-mail: soou_banite@abv.bg

Код: /задължително/
4 + 6 =