Контакти

АДРЕС:

4940

с. Баните

общ. Баните

обл. Смолян

ул. “Иван Вазов” №10

телефони:

Директор, технически секретар: 03025-22-72

E-mail: info-2100201@edu.mon.bg

 

Код: /задължително/
7 + 11 =