Класове през учебната 2013/2014 година

През учебната 2013/2014 година в СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян се обучават 226 ученици, разпределени, както следва:

І клас – 22 ученици;

ІІ клас – 23 ученици;

ІІІ клас – 15 ученици;

ІV клас – 17 ученици;

V клас – 18 ученици;

VІ клас – 13 ученици;

VІІ клас – 16 ученици;

VІІІ-а клас – 15 ученици;

VІІІ-б клас – 14 ученици;

ІХ клас – 15 ученици;

Х клас – 19 ученици;

ХІ клас – 20 ученици;

ХІІ клас – 19 ученици;