Програми и стратегии

Програма за превенция ранно напускане 2016-2017

Програма за равни възможности 2016-2017

Стратегия за развитие 2016-2020

Стратегия за развитие 2016-2020