Програми и стратегии

План за действие и финансиране за учебната 2023-2024 година

Стратегия за периода 2023-2028 година

Стратегия за развитие 2021-2025 Актуализация 08.09.2022 г.

Програма за превенция ранно напущане 2022-2023 г.

Програма за равни възможности 2022-2023 г.

Програма за превенция ранно напущане 2021-2022

Програма за равни възможности за учебната 2021-2022 година

Стратегия за развитие 2021-2025

Програма за превенция ранно напущане 2020-2021 учебна година

Програма за равни възможности 2020-2021 учебна година

Програма за управление на качеството

Програма за превенция на ранно напущане на ученици от училището

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция ранно напускане 2016-2017

Програма за равни възможности 2016-2017

Стратегия за развитие 2016-2020

Стратегия за развитие 2016-2020