КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ...

Apr 26, 2015 от

     На 24.04.2015 година се проведе квалификация на педагогическия персонал...

Прочети повече

22 април – Ден на Земята...

Apr 24, 2015 от

     На 22 април 2015 година в СОУ „Христо Ботев” – с. Баните се проведе...

Прочети повече

Тръжна документация по процеду...

Mar 23, 2015 от

Протокол комисия Тръжна документация по процедура за...

Прочети повече

Доставка на газьол за отоплени...

Feb 22, 2015 от

Решение за откриване на обществена поръчка Номер: 28 от 21.01.2015 г. чл. 3, ал. 1...

Прочети повече

Доставка и монтаж на училищно ...

Feb 22, 2015 от

Публична покана за доставка и монтаж на училищно оборудване и...

Прочети повече