За сведение на четвъртокласниците и техните родители!

Jun 8, 2022 by

     Уважаеми родители,
Информираме Ви, че можете да се запознаете с оценените индивидуални работи от НВО по БЕЛ и по математика на учениците в IV клас през учебната 2021/2022 година
Място: РУО-Смолян, бул. „България“ № 14, стая 513
08.06.2022 г. – от 10:00 до 12:00 часа и от 14:30 – 16:30 часа
09.06.2022 г. – от 10:00 до 12:00 часа и от 14:30 – 16:30 часа
10.06.2022 г. – от 10:00 до 12:00 часа и от 14:30 – 16:30 часа
Запознаването става срещу издадена служебна бележка от училището и документ, удостоверяващ самоличността на ученика (лична карта, бележник).
Ученикът се придружава от родител, настойник или попечител.
Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва и изнася от залата. Не се допуска и разглеждане на други писмени работи.
 
     Още веднъж ПОЗДРАВЛЕНИЯ за отличното представяне на учениците!
 

Подобни публикации

Етикети

Сподели