Родителска среща по класове

Jan 31, 2023 by

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО БОТЕВ”

с. Баните, община Баните, област Смолян,

тел.: 03025/22-72 Директор; ЗАСК; email: soou_banite@abv.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ до РОДИТЕЛИТЕ

на учениците от СУ „Христо Ботев“ с. Баните

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 16.02.2023 година (четвъртък) от 12:00 часа ще се проведе родителска среща по класове със следния дневен ред:

  1. Излъчване на двама представители от паралелка за участие в събрание на родителите за избиране на Обществен съвет при СУ „Христо Ботев“ с. Баните (място на провеждане: по класните стаи на паралелките).

 

Излъчените представители участват в събрание на родителите, което ще се проведе в същия ден, 16.02.2023 година (четвъртък), от 12:30 часа.

Място за провеждане на събранието на родителите: стаята на ХІІ клас.

 

Забележка: В събранието и/или в срещите на родителите може да участват всички родители, но право на глас има само един родител на ученик (чл.8, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата).

На интернет страницата на училището на адрес: тук е публикувана информация, която съдържа правомощията на обществения съвет.

 

От ръководството!

 

Подобни публикации

Етикети

Сподели