Правилници

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2019-2020

Правилник за пропускателния режим

Правилник за дейността

Правилник за дейността на училището 2017-2018 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2017-2018 година

Правилник за дейността на училището 2017-2018 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2017-2018 година

Правилник за осигуряване безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2016-2017

Правилник за устройството и дейността на училището 2016-2017

Правилник за дейността на училището 2015-2016 учебна година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2015-2016 учебна година

Правилник за дейността на училището 2014-2015 година 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2014-2015 година 

Правилник за дейността на училището 2013-2014 година 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2013-2014 година